didacting.nl
Learning by doing

Trainingsacteurs

Een trainingsacteur is in principe levend lesmateriaal.  Dit klinkt misschien wat onaardig maar het omschrijft wel wat het is .

In trainingen op het gebied van communicatie worden de deelnemers diverse communicatie technieken, gespreksmodellen, interviewtechnieken of communicatieve vaardigheden betreffende persoonlijke ontwikkeling geleerd. De bedoeling is dat men deze geleerde technieken in de praktijk gaat toepassen, alleen is die stap best groot. Daarom wordt er vaak gekozen voor een oefenmoment, oefenen en uitproberen van het theoretisch kader en op dat moment kan een trainingsacteur worden ingezet, om de deelnemers binnen een veilige leeromgeving de aangeboden theoretische kaders te laten ervaren en er mee te oefenen. Uiteraard heeft een trainingsacteur kennis van gesprekstechnieken en communicatiemodellen en kan deze moeiteloos inzetten binnen de simulaties en de nabespreking.

Het werken met een trainingsacteur bestaat uit drie fases:

  • Voorafgaand aan de gesprekssimulatie  wordt goed uitgevraagd waar de cursist mee wil oefenen. Welk gedrag moet de trainingsacteur laten zien? Welk doel wil de cursist bereiken binnen het gesprek en welke technieken wil de cursist inzetten om dit doel te behalen?
  • Tijdens het gesprek kan de cursist altijd om een time out vragen, vaak verhoogt dit het leerrendement enorm en is het inzetten van een time out bijzonder effectief. 
  • Na afloop van het gesprek is het gestructureerd geven van feedback erg belangrijk om de cursist inzicht te geven in de effectiviteit van het eigen gedrag binnen de uitgevoerde  simulatie. De trainingsacteur zal vooral aangeven wat hij of zij heeft gezien (non-verbaal) en gehoord (verbaal ) en wat het effect was op zijn of haar gedrag . De trainer koppelt de output van de simulatie vaak weer aan de theoretisch kader van die dag . Belangrijk in de feedback: Goed en fout bestaan niet, wat wel bestaat is de vraag: was ik als cursist effectief met mijn communicatie? Heb ik mijn doel behaald? Hier zal de feedback dan ook op gebaseerd zijn.